bilcee & Macron Turkey
PROJE BİLGİLERİ
Teknolojiden Sorumlu Yetkili Kişi: Serkan Yücesan
Kurumunuzun faaliyette olduğu sektörleri/alanları belirtiniz:Tekstil, Üretim, Perakende, Turizm, İnşaat
Kurumunuzun toplam çalışan sayısı kaçtır?420
Projenizin içeriğinden detaylı olarak bahseder misiniz?İşletmemiz içerisinde rapor okunabilme ve yorumlayabilme becerilerinin üst düzeye çıkartıbilmesi ve anlık, hızlı ve doğru karlar verilmesinde yardımcı olması ihtiyacı ile hayata geçirilmiştir. Projemiz işletme içerisindeki tüm departman ve departman süreçlerini kapsamaktadır, üretim analizi ve iş zekası projesi olarak ONTRACK proje adıyla hayata geçmiştir. İşletmemizdeki tüm süreçlerimiz anlık olarak izleniyor ve hızlı kararlar alınması sağlanıyor. Yaklaşık 10 adet kritik dashboard'dan oluşmakta olan prjemiz in-house geliştirmiş olduğumuz yazılımla ve ERP sistemimiz ile entegre olarak çalışmaktadır. Proje Uygulama Alanları; 1. IN-HOUSE Yazılım Detayımız; Üretim sürecimizdeki hatalarımızın analizi yapılmamaktaydı bu hatalar telefon ve mail yoluyla ilgili departmanlara bildiriliyordu. Bu nedenle üretilen ürünlerdeki sorunlarda bir hata raporu alınamamaktaydı. IT Departmanı olarak yapmış olduğumuz yazılım ile hatalar girilerek kayıt altına alındı ve ERP ile entegre edildi. İş zekası ile de ürün hatalarının % lik oranlarda nelerden kaynaklandığını görmemiz sağlandı örnek verecek olursak; 1 ay içerisinde üretilen ürünlerin (Ürün detayları da mevcuttur.) %20 Planlama hatası, bu %20 hatanın içerisindeki %50 Kumaş renk hatasından kaynaklandığını analiz ederek tedarikçi değişikliğine gidilmesi sağlanmıştır. 2. Planlama departmanı içerisine yapılan anlık üretim izleme ile üretim planlamada anlık müdahaleler yapılması sağlandı. 3. Bunun yanı sıra tüm satın alma süreçleri de İş Zekası uygulaması ile anlık olarak takip edilip stok bazında kararların hızlı alınmasında oldukça başarılı olunmuştur. 4. Üretimin en önemli kısmı sarfiyat kısmıdır. Kesim sarfiyatlarını planlanan-gerçekleşen ayrıntıları ile yine anlık olarak bir üründe kullanılan tüm malzeme ve bunların % dilindeki sarfiyatlarının görülmesi üretim anında müdahale edilerek üretim maliyetlerini düşürmeye yönelik kararların alınması sağlanmıştır. 5. Toptan satışta dünya haritası üzerinde ve Perakende satışta Türkiye haritası üzerinde satış analizi ayrıntılarını göstererek hangi ürünlerin hangi illerde ve ülkelerde daha çok satıldığı, nerelerde satış oranlarını artırılması gerektiği gibi verilerin anlık olarak analiz edilmesi, müşteri bazlı satışların anlık olarak gösterilerek müşterilere kampanyalar düzenlenerek satışların arttırılması sağlandı. Sonuç olarak yapmış olduğumuz bu proje sonunda üretim verimliliğini arttırmayı ve satış oranlarını arttırmayı başardık. Daha önce yapılan manual rapor ve analizler iş zekası geçişi ile rafa kaldırılmıştır. Ayrıca büyük bir zaman ve iş gücü kazancı, hızlı aksiyon süreci ve verimlilik artışı sağlanmıştır.
Projenin başlangıç ve bitiş tarihlerini belirtiniz?(Başvurulacak projelerin bitiş süresi 2017 yılı içinde olmalıdır)Ağustos 2017 - Ekim 2017
Projenizi kurum içindeki bir işleyişi iyileştirmek için mi gerçekleştirdiniz, yoksa yeni bir süreç veya hizmet mi yarattınız?Kurum içerisindeki rapor işleyişi iyileşleştirildi, üretim hata analizleri ile yeni bir süreç yaratıldı ve İş Zekası uygulaması ile de yeni hizmet sağlandı.
Proje içindeki en büyük inovasyon nedir?(yeni bir teknoloji veya var olan teknolojinin farklı kullanımı gibi. IOT, M2M, AI vb.)Projemiz içerisinde var olan bir teknoloji ile iş zekasını ve ayrıca tamamen in-house geliştirmiş olduğumuz ve sürekli güncellenen bir yapıda olan yazılımımız ile tüm alanlara dokumayı başardık.
Proje kurum içindeki hangi bölüme fayda sağlamıştır?(satış, pazarlama, finans, İK, IT, Üretim, Planlama, Satın alma, Lojistik Müşteri İlişkileri gibi)İşletme içerisindeki tüm departmanların yetkileri dahilinde erişebileceği bir yapıdadır. Bu departmanların içerisindeki kullanıcılara göre de ayrıntılandırılmıştır.
Projenin hayata geçirilmesi konusunda üst yönetimin desteğini tam olarak alabildiniz mi? Yorumlayınız.Teknoloji, Inovasyon ve iç denetimden sorumlu olan bir bilgi teknolojileri yapısını kurduğumuzdan dolayı. projelerimizin tamamının ilk uygulamalarını yönetim kademesinde yaparak destek alınmıştır. Bu destek sonucunda tüm departman ve kullanıcılarda geçiş kolaylıkla sağlanmış oldu. Inovasyon yönetimimiz açısından oldukça önem verilen bir konudur.
Proje sonunda ortaya çıkan sonuçları analiz edebildiniz mi? Rakamsal verilerle ifade eder misiniz?(ROI, maliyetlerde yüzdesel azalma, üretim süresinde azalma, hata payının düşmesi,1. Üretim hatalarındaki oran proje öncesinde aylık ortalamada 40 hata iken proje sonrasında bu hata oranı 5'e kadar düşmüştür. 2. Üretim hataları analiz edilerek 2 adet kumaş tedarikçisi ve bazı aksesuar tedarikçileri ile çalışma sonlandırılmıştır. 3. Üretim Hareketleri ile termin süreleri ve üretim tamamlama sürelerinde %5 lik bir artış sağlanmıştır. ((Dış işlem gören ürünlerin hangi firmada olduğu anlık görüldüğünden dolayı işlem sonuçlandırılması ve adet bilgisi ile işlemler hazlandırılmıştır.) 4. Kumaş sarfiyatlarındaki analiz sonucunda gerçekleşen maliyetleri çok daha hızlı görüp müdaheleler edildiğinden ürün bazında maliyetler düşürülmüştür. Ürünlerde farklı maliyetler olduğundan rakamsal veril verilemektedir. Ancak ortalamaya gelindiğinde ortalama %10 sarfiyattan proje sonrasında %3 - 4 olarak düşürülmüştür. 5. Satın alma süreçlerinde stoklar iş emri bazında anlık olarak kontrol edildiğinden dolayı zaiyat kumaş oranı %0'a indirilmiştir. Planlamada gereksiz kumaş alımının önüne geçilmiştir. Bu durumda yine maliyetlere yansımaktadır. 6. Toptan Satışlarda stok kontrolü ve müşteri bazında alınan ürünlere bakıldığında dünya haritası üzerinden en çok yazlık ürün satılan bölgeye kampanya düzenlenerek %70 yaz ürünü stoğu eritilmiştir.
Projenizde şirket içinden kaç kişi aktif olarak görev almıştır? Ekip birimleri hakkında kısaca bilgi verir misiniz?Proje içerisinde aktif olarak 7 kişi yer aldı. Bunlardan; 3 kişi Bilgi Teknolojileri 2 Kişi Satış-Pazarlama 1 kişi Planlama 1 kişi Finans olmak üzere aktif olarak tüm süreçlerde yer almışlardır.
Projenizde (varsa)işbirliği kurduğunuz veya destek aldığınız bilişim şirketlerini belirtiniz.Tüm süreçler in-house olarak tamamladık dış desteğe ihtiyacımız olmadı.
Proje sırasında kullandığınız ve spesifik önemi olan markaları (varsa) belirtiniz. (Yazılım veya donanım markaları)Datazen İş Zekası uygulaması kullanıldı.
Proje için yatırım yapılan bütçeyi belirtiniz.Herhangi bir yatırım yapılmamıştır.
Projenizi anlatan ilgili dokümanları “Doküman Ekle” butonunu kullanarak ekleyiniz (rar,zip,pdf,doc,docx).
1. Dosya için tıklayınız: 90-25-1.pdf
Projenizi anlatan video linkini ekleyiniz. (Paylaştığınız video proje tanıtımları için web sitesinde, ödül töreni sırasında ve sonrasında kullanılabilir.)https://youtu.be/FtMS3X_JaN8